RGT БЕРГКСОН
ФАО 400
Предназначение ЗЪРНО,ФУРАЖ
Тип зърно Конски зъб

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

RGT БЕРГКСОН е хибрид с много стабилно предствяне независимо от стресовите условия, било то от лиспа на влага или бедни почви. Кочаните са едри и много добре озърнени. Зърното е с висока хранителна стойност, което го прави подходящо за влагане във фуражни смески.

ПРЕДИМСТВА

 • Сигурност във всички условия
 • Отличен здравен статус
 • Подходящ за фураж

ПРОФИЛ

 Морфология

 • Високи и здрави растения
 • Височина на залагане на кочана: 110-130 см
 • Полуизправени листа

Кочан

 • Брой зърна на ред: 32 - 34
 • Брой редове на кочан: 16 - 18
 • Маса на 1000 семена: 350 - 370 гр.

Агрономически критерии

 • Редовно залагане на кочаните
 • Добър „Stay-green“ ефект
 • Отлично поведение в ограничаващи условия

Здравен статус

 • Много добро санитарно състояние на кочаните
 • Листен пригор (Helminthosporium) – толеранте

Гъстота на сеитба

 • Неполивни условия: 6000 – 6300 раст./дка
 • Поливни условия: 7000 – 7500 раст./дка

Опаковка

 • Торба с 50.000 семена
 • Семената са третирани с фунгицид
Добавихте RGT БЕРГКСОН0 бр.