Обеци тест

КЕЛПАК

 

100% течен концентрат от свежи морски водорасли

 

 

 

 

Естествен биологичен активатор за подобряване на растежа и развитието на растенията

 

 

 

 

 

Вносител:                                                                                         В България Келпак се предлага от:

Агриматко България ЕООД                                                      АСМ  Монтана

тел.: 02/962 18 78, факс 02/962 18 68                                   гр. Монтана 3400, ул. „Гоцо Митов“ 5,

e-mail: Agrimatco.Bulgaria@agrimatco-eu.com                               тел.: 096/391 515, факс 096/ 300 755,

                                                                                                               е-mail: office@acm-montana.com

В сравнение с други продукти Келпак съдържа най-високи нива на растителни хормони – ауксини и цитокинини. Високите нива са гарантирани от уникалната технология на извличане на клетъчния сок, която изключва използуването на химически вещества, загряване или замразяване. Това гарантира, че растителните хормони, съдържащи се във водораслите остават в активна форма.

Келпак е извлечен от свежи морски водорасли от вида Ecklonia maxima чрез уникална технология за разкъсване на клетъчните стени и извличане на растителните хормони.

Работата по продукта не спира и освен познатите ауксини и цитокинини вече е доказано и полезното действие на съдържащите се в Келпак бразиностероиди, полиамини и флоротанини.

Високото съдържание на тези вещества води до по-бързо прорастване на полена, по-добро опрашване и по-висок добив.

 

Келпак

мерна единица

Лаборатория

Ауксини

138

µg/L

Dresden, Germany

Цитокинини

 

µg/L

Palacky, Czech

Гиберелини

 

µg/L

Palacky, Czech

Бразиностероиди

 

µg/L

Palacky, Czech

Полиамини

4000

µg/L

Kwazulu-Natal, RSA

Флоротанини

2200

µg/L

Kwazulu-Natal, RSA

 

Приложение на Келпак

Келпак при зимни житни култури

 • Подобрява презимуването на зимните житни култури
 • При пшеницата стъблото става по-здраво, без да става по-късо, за разлика от другите стимулатори
 • Нараства устойчивостта към различни заболявания
 • Подобрява устойчивостта на посевите на засушаване
 • Увеличава добива и качеството на зърното

Най-висок ефект дава третирането на зимните житни  култури във фаза начало на братене.

Резултати от проведен полски опит в  Учебно-опитното поле на катедра „Растениевъдство“ към Аграрен университет – Пловдив

Третирането с изпитваните продукти е извършено във фенофаза „братене“ на пшеницата. В резултат от проведеното изследване е установено, че изпитваните течни торове за листно подхранване влияят положително върху продуктивността на пшеницата . При третиране с биостимулатора КЕЛПАК в доза 200 мл/дка се получава с 11,3% зърно повече от нетретираната контрола. При този вариант е установено по-значимо повишаване на стойностите на структурните елементи на добива. Конкурентните продукти са повлияли в по-малка степен за увеличаване на добива на зърно съответно със 7,6% и 4,9% спрямо контролата.

Келпак при соя

 • Стимулира се развитието на младите растения
 • Нараства устойчивостта на растенията към стрес от различно естество
 • Подобрява се вегетативното развитие на посева и се увеличава добивът

Келпак при рапица

При приложение наесен:

 • Стимулира вкореняването и развитието на младите растения
 • Подобрява презимуването и издръжливостта на ниски температури
 • Келпак е ауксин-доминантен продукт – оптимизира развитието на рапицата през есента, дори ако то е със завишен интензитет

При третиране във фаза розетка на рапицата Келпак помага за натрупване на повече скорбяла в кореновата шийка и така подобрява презимуването и издръжливостта на ниски температури.

При приложение напролет:

 • Увеличават се разклоненията и броя на шушулките
 • Ускорява се темпа на развитие на растението
 • Нараства устойчивостта на различни заболявания

Келпак при царевица

 • Подобрява се вегетативното развитие на растенията
 • Кочаните се озърняват по-добре, което влияе пряко върху добива
 • Увеличава се устойчивостта на растенията на засушаване, чрез увеличаване на броя на кореновите разклонения

 

Келпак при слънчоглед

 • Растенията стават по-устойчиви на стрес от различно естество
 • Увеличеният брой на кореновите разклонения допринася за по-висока устойчивост към засушаване
 • Подобрява се вегетативното развитие на растенията
 • По-лесно се усвояват хранителни вещества от почвата
 • Нараства устойчивостта на растенията към различни заболявания

Листното приложение на Келпак при слънчоглед може да се извърши от  4-та двойка листа до началото на цъфтежа. По-добър ефект по отношение на добива се постига при възможно най-късно третиране  до началото на цъфтежа.

Келпак помага и за преодоляване на хербицидна фитотоксичност при слънчоглед.

Келпак при лозя

 • Подобрява залагането на плодовете
 • При сортовете със сбит грозд, удължава чепките на гроздовете. Те стават по-рехави, не задържат влага и така стават по-устойчиви към атаки от патогени.
 • Намалява степента на изресяване и милерандаж по чуствителните сортове (Хамбургски мискет, Мискет червен, Ркацители, Болгар)
 • Увеличава добива и захарното съдържание на гроздето. 

 

Приложение при лозя :

 • За увеличаване дължината на чепките: 2 приложения по  200 мл/дка при дължина на летораста 5-10 см. и 14 дни по-късно.
 • За намаляване на степента на изресяване и милерандаж:  2 приложения по 200 мл/дка   14 дни преди и по време на цъфтеж.

 

Култура

Доза

Приложение

Рапица

200 мл/дка

По желание първото пръскане да се направи на есен преди зимните студове да спрат вегетацията 3-4 лист.

През пролетта при възобновяване на вегетацията на културата

 

Моркови

200 мл/дка

20 л.р-р/дка

Първо пръскане при стадий 4-5 лист и повторение след 14 и 21 дни.

Пшеница, Ечемик

200 мл/дка

Пръскане в стадий 4-5 лист

Царевица

200 мл/дка

Пръскане в стадий 4-5 лист

Соя

200 мл/дка

Пръскане във фаза 3-4 лист

Краставици, Дини

1:100 разреждане

200-300 мл/дка

Директно засятите растения се пръскат за първи път при образуването на 3-4 същински лист. Не се прилага след цъфтежа.

Картофи

1:300 разреждане

 

 

200-400 мл/дка

 

 

200 мл/дка

Накисване на клубените в разтвор за 5 минути или пръскане в реда преди затваряне на браздата.

Първо пръскане след поникване и образуването на достатъчно листа, които да абсорбират разтвора.

Следващо пръскане от 12 до 14 дни след първото, но преди началото на клубенообразуването.

Ягоди

1:100 разреждане

 

300 мл/дка

Потапяне на посадъчния материал в разтвор преди разсаждане.

Листно третиране от 5 до 8 пъти през интервал от 21 до 28 дни.

Зеленчуци: Карфиол, Салати, Пипер, Лук

При разсаждане

 

 

Директна сеитба

1:100 разреждане

 

200-300 мл/дка

 

 

200-300 мл/дка

Потапяне или намокряне на разсадните тарелки с разтвор преди разсаждане.

Пръскане 14 дни след разсаждане и повторение един или два пъти след това, през интервал от 14 до 21 дни.

Пръскане при стадий 3-5 лист и повторение един или два пъти през интервал от 14-21 дни. Не се третира лук при начало на образуването на главата.

Слънчоглед

300 мл/дка

Пръскане при стадий 4-та двойка листадо начало на цъфтеж

При разсаждане

Овощни и Лозя

1:100; 1:200 или 1:500 разреждане

Потапяне на корените преди разсаждане или напояване на почвата около разсадените растения.

През вегетацията

Овощни и лозя

300 мл/дка

Пръскане в цъфтеж, залагане на плодовете и 14 дни по-късно. Директно пръскане на гроздовете при големина от 4 до 14 мм.

 

Келпак – третиране на семена

 • Подобрява кълняемостта ,  ранното вкореняване и поникване
 • Отличен старт и добро гарниране на посевите -  особено при по-студена почва
 • Много добра съвместимост с други агрохимикали

 

 

 

Третиране на семена – пшеница с КЕЛПАК 200 мл/100 кг. семена

 

 

Увеличаване на добива и протеиновото съдържание след  третиране на семена от пшеница  с КЕЛПАК

 

 

 

 

Култура

Доза

Приложение

Пшеница, Ечемик

 

200-300* мл/100 кг. семе

Третиране на семена

Царевица

 

300-500* мл/100 кг. семе

Третиране на семена

Соя

200 мл/100 кг. семе

 

Третиране на семена

Слънчоглед

300-500* мл/100 кг.семе

 

Третиране на семена

 

*-по-високата доза се използува за по-дребни семена

 

Максимален ефект от Келпак се постига при съчетаване на третирането на семената със вегетационното приложение, като водеща е ролята на вегетационното приложение.

 

Третирането на семена само по себе си, без листно третиране,  не води до резултатите, описани в настоящата брошура.

 

 

 

 

 

Добавихте Обеци тест0 бр.