RGT РЕФЛЕКСИОН
ФАО 430
Предназначение ЗЪРНО
Тип зърно Конски зъб

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

RGT РЕФЛЕКСИОН е хибрид с потенциал за постигане на много високи добиви на зърно. При нормални условия лесно достига добиви над 1200 кг/дка. Подходящ е за цялата страна като се представя отлично независимо от типовете почви. Много добре се приспособява към сухи условия.

ПРЕДИМСТВА

 • Много висок добивен потенциал
 • Отлична приспособимост към различни типове почви
 • Устойчив на сухи условия

ПРОФИЛ

 Морфология

 • Високи растения
 • Височина на залагане на кочана: 100-110 см
 • Полуизправени листа

Кочан

 • Брой зърна на ред: 29 - 32
 • Брой редове на кочан: 16 - 18
 • Маса на 1000 семена: 310 - 330 гр.

Агрономически критерии

 • Бързо покълване
 • Отлично опрашване
 • Добре развита коренова система и здраво стъбло

Здравен статус

 • Листен пригор (Helminthosporium) – толерантен
 • Устойчивост на кореново и стъблено полягане

Гъстота на сеитба

 • Неполивни условия: 6300 – 6500 раст./дка

Опаковка

 • Торба с 50.000 семена
 • Семената са третирани с фунгицид
Добавихте RGT РЕФЛЕКСИОН0 бр.