царевица Рефлекксион РАГТ НОВ!

Рефлекксион RGT НОВ!
ФАО 430

Тип зърно - брашнест/dent/
Предназначение за зърно

Агрономически показатели:
Растение - мощно
Лист - полуизправен тип
Височина - 320-340см
Височина на залагане на кочана: 90-110 см
Темп на растеж: среден по сила
Опрашване: много добро


Качествени показатели:
Брой зърна на ред - 25-31
Брой редове на кочан - 15-19
АМХ - 320-340 гр

Реакция към болести:
пригор - добра толерантност
полягане - добра толерантност
пречупване на стъблото - добра толерантност

Адаптиран за различни типове почви

index

Добавихте царевица Рефлекксион РАГТ НОВ!0 бр.