RGT ОКСИДЖЕН ДУО
ФАО 380
Предназначение ЗЪРНО
Тип зърно Конски зъб

ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

RGT ОКСИДЖЕН има изключително добра устойчивост на сухи усовия. Хибрида е част от линията “Stressless H2O” на RAGT. Бързо отдава влага при достигане на техническа зрялост. Стъблото е устойчиво на полягане. Отлично озърнени и едри кочани.

ПРЕДИМСТВА

 • Висок добив на зърно
 • Здрави и устойчиви растения
 • Отлична приспособеност към воден стрес

ПРОФИЛ

 Морфология

 • Средно високи растения
 • Височина на залагане на кочана: 110-130 см
 • Полуизправени листа

Кочан

 • Брой зърна на ред: 28 - 32
 • Брой редове на кочан: 16 - 18
 • Маса на 1000 семена: 340 - 360 гр.

Агрономически критерии

 • Бързо развитие след покълване
 • Редовно залагане на кочаните
 • Отлично представяне в ограничени условияа

Здравен статус

 • Толерантен на основните болести

Гъстота на сеитба

 • Неполивни условия: 6100 – 6300 раст./дка

Опаковка

 • Торба с 50.000 семена
 • Семената са третирани с фунгицид
Добавихте RGT ОКСИДЖЕН ДУО0 бр.