Промицин 4800

ПРОМИЦИН – 4800

Прах за перорално приложение

 

Активна субстанция: Colistini sulphas – 4 800 000 UI/g

 

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ: Прасета и телета.

 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ:

PROMYCINE-4800 е предназначен за лечение на стомашно-чревни инфекции, причинени от Грам-отрицателни микроорганизми, чувствителни към колистин.

Телета: - инфекции, причинени от Salmonella Dublin и Salmonella typhimurium;

- диарии, причинени от E. coli spp.;

- вторични бактериални диарии вследствие вирусни инфекции.

Прасета: - E. Сoli ентеротоксемии (едемна болест);

- Ентерични колибацилози – неонатални диарии;

- Ранни диарии

- Диарии след отбиване

 

МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:Перорално чрез водата за пиене или млекозаместител.

Прасета:5-10 mg колистин/kg телесна маса/ ден (100 000 – 200 000 I.U./kg телесна маса/ ден). Това ееквивалентно на доза от 0,2 – 0,4 g PROMYCINE-4800/10 kg телесна маса/ден чрез водата за пиене.Лечението следва да започне възможно най-бързо и да продължи за 5 до 7 дни.

Схема за дозиране при прасета

Телесна маса

10 kg

 

25 kg

50 kg

вода за пиене

1,5 литра

 

3,5 литра

 

PROMYCINE-4800

0,2 -0.4 g

 

0,5 - 1 g

1 - 2 g

Медикаментозната вода за пиене следва да се подменя на всеки 24 часа.

 

Телета:5 mg колистин/kg телесна маса/ ден (100 000 I.U./ kg телесна маса/ ден). Това е еквивалентно надоза от 0,1 g PROMYCINE-4800/10 kg телесна маса/ два пъти на ден чрез млекозаместителя. Лечениетоследва да започне възможно най-бързо и да продължи за 5 до 7 дни. В случаи на остри инфекции дозатаможе да бъде удвоена.

Схема за дозиране при телета

Телесна маса

50 kg

75 kg

200 kg

Млекозаместител

8 литра

16 литра

16-18 литра

PROMYCINE-4800

0,5 g

0,75 g

2 g

Медикаментозният млекозаместител следва да се подменя на всеки 12 часа.

 

КАРЕНТЕН СРОК:

Месо и вътрешни органи /прасета, телета/: 1 ден

Не се разрешава за употреба при лактиращи животни, чието мляко е предназначено за човешка консумация.

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ :

Да не се съхранява при температурa над 25 °C.

Да се пази от пряка слънчева светлина. Да се съхранява на недостъпни за деца места.

 

ОПАКОВКА:  1 кг

За ветеринарномедицинска употреба

Добавихте Промицин 48000 бр.