Нутриголд 19.19.19+МЕ

NUTRIGOLD ®191919+ME

НУТРИГОЛД ® 19.19.19+МЕ е микрокристален водоразтворим тор, произведен от висококачествени суровини. Съдържа основните хранителни елементи (N,P,K) и микроелементи в хелатна форма за зърнено-житни,маслодайни, технически, зеленчуци, лозя и овощни.Коригира хранителния дисбаланс, стимулира развитието,повишава добива и качеството.

За подробна информация виж листовката nutrigold

Добавихте Нутриголд 19.19.19+МЕ0 бр.