Klerat Восъчни Блокчета 120 гр.

Klerat восъчни блокчета е готова за употреба примамка под формата на восъчен блок, съдържащ 0,05 г/кг бродифакум (0,005% w/w), за употреба като родентицид от непрофесионалисти срещу плъхове и мишки в отворени и затворени помещения, публични и обществени сгради, болници, складове.

Контролира числеността на: сив плъх (Rattus norvegicus), черен плъх (Rattus rattus), домашна мишка (Mus misculus) и западноевропейска домашна мишка (Mus domesticus).

Опаковка:

Всяка кутия съдържа 120 гр. от примамката разпределена в 6 бр. блокчета, всяко по 20 гр. 

Блокчетата са опаковани поотделно в прозрчно фолио. Всяко блокче има дупка за по-лесно закачане.

Употреба:

Примамката се поставя в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на биоцида от деца и нецелеви животни. Блокчетата се фиксират вътре в отровната точка, за да не бъдат измъквани от гризачите. Кутиите трябва да са снабдени с маркировка, кояо ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват. Да се използват защитни ръкавици и да се избягва контакт на биоцида с кожата. 

Плъхове: Поставете 20-60 гр. от блокчета в дератизационни кутии на разстояние 10 метра една от друга (или 5 метра в случай на по-висока заселеност) в район, където плъховете са активни.

Мишки: Поставете 20 гр. от блокчетата в дератизационни кутии на разстояние 5 метра една от друга (или 2 метра в случай на по-висока заселеност) в район, където мишките са активни.

Препоръчително е да огледате местата, където са поставени примамките след 3-4 дни. Заменете блокчетата, които са консумирани. Повторете операцията след 4 дни и след това ежеседмично. Заменяйте замърсените или повредени примамки.

Листовката виж ТУК 367_RIA_leaflet_Klerat_02_web_1 

Производител

 Syngenta logo

Добавихте Klerat Восъчни Блокчета 120 гр.0 бр.