КЕЛПАК

KELPAK

ОПИСАНИЕ НА КЕЛПАК

Келпак е естествен биологичен активатор за подобряване растежа на растенията. Извлечен е от морски водорасли от вида Ecklonia maxima и съдържа високи нива на растителни хормони - ауксини и цитокинини, а също бразиностероиди, полиамини и флоротанини, които благоприятстват по-бързото прорастване на полена, по-доброто опрашване и по-висок добив. Високите нива са гарантирани от уникалната технология на извличане на клетъчния сок, която изключва използването на химически вещества, загряване или замразяване. Това гарантира, че растителните хормони, съдържащи се във водораслите остават в активна форма. Работата по продукта не спира и освен познатите ауксини и цитокинини вече е доказано и полезното действие на съдържащите се в КЕЛПАК бразиностероиди, полиамини и флоротанини.Високото съдържание на тези вещества води до по-бързо прорастване на полена, по-добро опрашване и по-висок добив.

Kelpak - sample

Брошура с подробна информация: Kelpak

ПРИЛОЖЕНИЕ НА КЕЛПАК

Култура:Рапица 

Доза:200 мл/дка
Приложение:По желание първото пръскане да се направи на есен преди зимните студове да спрат
вегетацията 3-4 лист. През пролетта при възобновяване на вегетацията на културата
Култура: Моркови
Доза:200 мл/дка
Приложение: Първо пръскане при стадий 4-5 лист и повторение след 14 и 21 дни.

Култура: Пшеница, Ечемик

Доза:200 мл/дка
Приложение:Пръскане в начало на братене
Кулутра: Царевица
Доза:200 мл/дка
Приложение:Пръскане в стадий 4-5 лист
Култура: Соя /Нахут
Доза:200 мл/дка
Приложение:Пръскане във фаза 3-4 лист
Култура: Краставици, Дини
Доза:1:100 разреждане,200-300 мл/дка
Приложение:Директно засятите растения се пръскат за първи път при образуването на 3-4 същински лист. Не
се прилага след цъфтежа.
Култура: Картофи
Доза:1:300 разреждане, 200-400 мл/дка първо пръскане след поникване и образуване на достатъчно листа, които да абсорбират разтвора и 200 мл/дка следващо пръскане от 12 до 14 дни след първото, но преди началото на клубенообразуването.
Приложение:Накисване на клубените в разтвор за 5 минути или пръскане в реда преди затваряне на браздата.
Култура: Ягоди 
Доза: 1:100 разреждане ,300 мл/дка
Приложение:Потапяне на посадъчния материал в разтвор преди разсаждане.Листно третиране от 5 до 8 пъти през интервал от 21 до 28 дни.
Култура: Зеленчуци - Карфиол, Салати,Пипер, Лук
Доза:1:100 разреждане
Приложение:Потапяне или намокряне на разсадните тарелки с разтвор преди разсаждане.
При разсаждане: 200-300 мл/дка с пръскане 14 дни след разсаждане и повторение един или два пъти след това, през интервал от
14 до 21 дни.
При директна сеитба: 200-300 мл/дка с пръскане при стадий 3-5 лист и повторение един или два пъти през интервал от 14-21 дни. Не се
третира лук при начало на образуването на главата.
Култура: Слънчоглед
Доза:300 мл/дка
Приложение:Пръскане при стадий 4-та двойка листа до начало на цъфтеж
При разсаждане на овощни и лозя:
Доза:1:100; 1:200 или 1:500 разреждане
Приложение:Потапяне на корените преди разсаждане или напояване на почвата около разсадените
растения.
През вегетацията овощни и лозя
Доза:300 мл/дка
Приложение:Пръскане в цъфтеж, залагане на плодовете и 14 дни по-късно. Директно пръскане на гроздовете
при големина от 4 до 14 мм.

КЕЛПАК е регистриран с удостоверение № 0053-2/06.01.2011г

 

Мултимедия
Добавихте КЕЛПАК0 бр.