Флорфеникел 300 мг / мл

Florfenikel 300 mg / ml

Инжекционен разтвор за говеда и прасета

Флорфеникел 300 мг/мл съдържа активна съставка флорфеникол – синтетичен широкоспектърен антибиотик, ефективен срещу Грам-положителни и Грам-отрицателни микроорганизми.

Фармакодинамика

Флорфениколът е бактериостатичен антибиотик. Въпреки това, in vitro изследвания показват, че притежава бактерициднo действие срещу:

• Actinobacillus pleuropneumoniae
• Pasteurella multocide
• Mannheimia haemolytica

Фармакокинетика

Флорфениколът се абсорбира бързо след парентерално приложение, с висока бионаличност и бързо разпределение в тъканите на бял дроб, мускули и бъбреци.

Терапевтични показания


• Говеда
Лечение на инфекции на дихателните пътища, причинени от щамове на Monnheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni

• Прасета
Лечение на остри инфекции на дихателната система, причинени от щамовете Actinobacillus pleuropneumoniae и Pasteurella multocida

Начин на приложение

Говеда: IM във врата, 20 мг/кг (1 мл/15 кг)
Прасета: IM във врата, 15 мг/кг (1 мл/20 кг)


Карентен срок 

Говеда: Месо и вътрешни органи – 34 дни.
Мляко – не се разрешава употреба при животни, чието мляко е за консумация от човек. 

Прасета: Месо и вътрешни органи – 18 дни. 

Florfenicol e ветеринарномедицински продукт по лекарско предписание.

kela resized

Добавихте Флорфеникел 300 мг / мл0 бр.