ДУО Систем ®

Благодарение на специалните си гени, царевичните хибриди в група ДУО Систем® на RAGT Semances са напълно устойчиви на циклоксидим. ДУО Систем® хибридите могат да бъдат третирани и с всички регистрирани хербициди за царевица или да бъдат отглеждани без хербицидно третиране.

Предимства:

  • Пълен контрол на всички едногодишни и многогодишни житни плевели (вкл. пирей, троскот и балур)
  • Сигурен контрол на самосевки от житни култури
  • Сигурен контрол на коренищни плевели
  • Без нарушаване в растежа на царевицата при прилагане на циклоксидим
  • Пълно разкриване на потенциала за добив на хибрида
  • Широк диапазон за приложение – от 2 до 8 лист на царевицата
  • Алтернатива на хербицидите на база сулфонилуре

 

Фокус® Ултра и Стратос® Ултра са продукти на BASF, които съдържа 100 г/л циклоксидим. Той е селективн системен вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни плевели. Прилагането на хербицида Фокус® Ултра и Стратос® Ултра да се осъществява съгласно указнията на производиеля.

DUO System® е регистрирана търговска марка на BASF. ©BASF. Всички права запазени.

Добавихте ДУО Систем ®0 бр.