Доксивето-С 500 мг/г

DOXYVETo-C 500 mg/g

прах за прилагане във вода за пиене/млекозаместител

 

Активна субстанция:Doxycycline hyclate 500 mg/g,

еквивалентно на 433 mg doxycycline

 

Видове животни:

Говеда (телета с неразвити предстомашия), прасета, пилета (бройлери, кокошки за разплод, пилета за подмяна).

 

Терапевтични показания:

Лечение на посочените по-долу инфекции на дихателните пътища и храносмилателния тракт, причинени от микроорганизми, чувствителни към доксициклин.

Телета с неразвити предстомашия:

-  Бронхопневмония и плевропневмония, причинени от Pasteurella spp., Streptococcus spp., Trueperella pyogenes, Histophilus somni и Mycoplasma spp..

Прасета:

-  Атрофичен ринит, причинен от Pasteurella multocida и Bordetella bronchiseptica;

-  Бронхопневмония, причинена от Pasteurella multocida, Streptococcus suis и Mycoplasma hyorhinis;

-  Плевропневмония, причинена от Actinobacillus pleuropneumoniae.

Пилета:

-  Инфекции на дихателните пътища, причинени от Mycoplasma spp., Escherichia coli,

Haemophilus paragallinarum и Bordetella avium;

-  Ентерит, причинен от Clostridium perfringens и Clostridium colinum.

 

Доза и начин на приложение:Перорално, чрез вода за пиене/млекозаместител

Телета с неразвити предстомашия:10 mg doxycycline hyclate/kg телесна маса/ден, еквивалентно на 20 mg от продукта на kg телесна маса в продължение на 3—5 последователни дни, разделени на 2 дози.

Прасета: 10 mg doxycycline hyclate/kg телесна маса/ден, еквивалентно на 20 mg от продукта на kg телесна маса в продължение на 3—5 последователни дни.

Пилета: 25 mg doxycycline hyclate/kg телесна маса/ден, еквивалентно на 50 mg от продукта на kg телесна маса в продължение на 3—5 последователни дни.

За определяне наточното количество продукт може да се използва следната формула:

mg продукт                               Средно телесна маса (kg) на                               

kg телесна маса/ден    х        животните, които ще бъдат лекувани                   mg продукт на

          =       L вода за пиене/

       Средна дневна консумация на вода (в L) на животно                                  млекозаместител

Дневното количество трябва да се добавя към водата за пиене така, че целият продукт да се консумира за 24 часа. Медикаментозната вода трябва да се подновява на всеки 24 часа. Половината дневно количество трябва да се добавя към млекозаместителя така, че целият продукт да се изконсумира за 2 часа

 

Карентни срокове

Телета: Месо и вътрешни органи: 7 дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

Прасета: Месо и вътрешни органи: 8 дни,

Пилета: Месо и вътрешни органи: 5 дни.

Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат или са предназначени да произвеждат яйца за консумация от хора.

 

Специални условия за сьхранение:Да не се съхранява при температура над 25 о с

 

Опаковка: 1 кг

За ветеринарномедицинска употреба

Добавихте Доксивето-С 500 мг/г0 бр.