Атонил

ATONYL 1.5 mg/ml

Инжекционен разтвор

 

 

 

Активна субстанция:

Neostigmine metilsulfate ..................... 1,5 mg/ml

 

Видове животни, за които е предназначен

Говеда, овце, кози и коне.

 

Терапевтични показания:

Говеда, овце и кози:

Атония на търбуха

Атония на червата

Коне:

Атония на червата

Везикална атония

 

Доза и начин на приложение

Подкожно или интрамускулно инжектиране.

0,022 mgneostigmine metilsulfate (22 μg)/kg телесна маса (еквивалентно на 0,15 ml/10 kg телесна маса).

Гумената запушалка може да бъде пробита безопасно до 30 пъти.

 

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

В случай на предозиране основните клинични симптоми са: забележима мускулна отпадналост, повръщане, колики, диария, миоза, диспнея, брадикардия, хипотензия. Смърт настъпва поради спиране на дишането.

Антидот: aтропин.

При прилагане на този ветеринарномедицински продукт ветеринарният лекар трябва да има на разположение инжективен атропин.

 

  1. Карентни срокове

Месо: нула дни.

Мляко: нула дни.

 

Опаковка:

Флакони от 40 ml.

Добавихте Атонил0 бр.