Амко Сереалс

AMCO Cereals

Амко Сереалс снабдява посевите с азот, магнезий, мед и манган. Наличният магнезий в усвоима форма позволява на растенията по-пълно използване на азота.Той играе съществена роля за транспортиране на въглехидратите до зърното. Медта и Мангана правят растенията по-устойчиви на заболявания и подобряват растежа.

Приложението на Амко Сереалс по време на братене увеличава добива на пшеницата и ечемика.

За подробна информация виж листовката Amco_sereals

Добавихте Амко Сереалс0 бр.