АПИКАЛ

АПИКАЛ
Течен тор на основата на калций и магнезий

Апикал е течен тор с високо съдържание на калций (Ca), магнезий (Mg) и азот (N), подходящ за листнo и почвено прило-
жение.

Апикал с едновременното си и балансирано предоставяне на калций, магнезий и нитратен азот, дава бързи и ефективни
резултати. Работейки заедно, трите елемента, подобряват развитието и оцветяването на плодовете.
Апикал стимулира хармоничното развитие на листата, пъпките и плодовете. Води до повишаване на качество, консис-
тенция и устойчивостта на продукцията.
Апикал предотвратява физиологични проблеми, причинени от дефицит на калций и магнезий.
Апикал може да се прилаган през всички фази на растеж като е особено ефективен след залагане и по време на форми-
ране на плодовете.

ВНИМАНИЕ: Избягвайте смесването с високо алкални съединения, минерални масла, сяра, фосфор, химически съединения на основата
на мед

Производител:ALBA MILAGRO

Доза: 1л/1дка 

Добавихте АПИКАЛ0 бр.