ALBA MILAGRO International S.p.A.

Alba Milagro - експерт в подхранването.Науката и технологиите на подхранването на растенията се развиха бързо през последните години,което доведе до значителни иновации на продуктите.Въвеждането на биологични активатори, както и използването на листни и водоразтворими торове, направи подхранването на растенията централен елемент в селскостопанската практика и позволи да се увеличи производството и качеството на културите.
С други думи, специализираното подхранване на растенията се е превърнало в ключ за усъвършенстване на сложния биологичен двигател на растенията,осигуряващ всичко, от което се нуждаят, за да реализират пълния си генетичен потенциал.
Сега знаем, че понастоящем отглежданите сортове култури изискват повече "макро и микро" хранителни вещества, отколкото в миналото. Тези изисквания трябва да бъдат изпълнени с течение на времето чрез регулиране на вида и количеството торове, които се използват. По този начин специализираните торове и хранителните добавки могат да помогнат за регулирането на растежа на растенията и ще позволят на растенията да постигнат крайния си потенциал.
Alba Milagro произвежда специализирани торове от 1988 г. насам и винаги е поддържала фокусирана, новаторска стратегия.
Продуктите на Alba Milagro комбинират ефикасността и безопасността, защото са предназначени да подобрят биологичната ефективност на хранителните компоненти, за да гарантират естествения растеж на растенията.
През годините Алба Милагро е разработила дистрибуторска мрежа, която днес се простира над повече от 50 страни, от Централна и Южна Америка, през Средиземноморския басейн и големите арабски страни и достига до Далечния Изток.
Много продукти на Милагро могат да се използват в биологичното земеделие (Регламент на ЕС 834/2007) и са важна основа за този бързо развиващ се пазарен сегмент.
Аспекти, отличаващи продуктите на Alba Milagro - разработени са в съответствие с методи и технологии, които защитават околната среда, ефективни и лесни са за употреба.Agrofol_backAgrofol_frontBoramid_promet_backBoramid_promet_front


http://www.albamilagro.com/
Продукти от доставчика