За нас

АГРИМАТКО е международна компания в областта на земеделието. Мисията започва с Халил Микдади (1908-1980), който след завършване на образованието си във Франция като земеделски инженер в Националното земеделско училище де Гриньон, сe завръща през 1936 г в Палестина и стартира бизнес, свързан с предоставянето на услуги на земеделските производители и доставка на най-добрите материали за повишаване качеството на тяхната продукция. Тази дейност продължава и в наши дни, като семейния бизнес излиза на международния пазар под ръководството на синовете му Халед и Мустафа, а по-късно и на Иссам Микдади.

Присъствието на АГРИМАТКО в глобален мащаб обхваща Близкия Изток, Африка, Източна Европа, Русия, Централна Азия, Китай и Виетнам, където компанията затвърждава позицията си на незаменим партньор в бранша.

Агриматко партнира на водещи производители на препарати за растителна защита и ветеринарни продукти, торове, семена за полски и зеленчукови култури, селскостопанска техника в 51 държави по света.

АГРИМАТКО се придържа към традицията си за високи постижения, като предоставяекспертни услуги и висикокачествени материали от водещи световни производители. Задоволяване нуждите на всеки земеделски производител и индивидуалния подход към различните култури и ценности е мисия на компанията през последните 80 години, което превръща АГРИМАТКО в предпочитан дистрибутор за много водещи международни производители на стоки за селското стопанство, които разчитат на утвърдената позиция на компанията на пазара и предлаганото обслужване.

Успехът на АГРИМАТКО се дължи на директната комуникация с клиентите, екипът от специалисти във всяка държава осигурява услуги, базирани на отлично познаване същността на местното селско стопанство.

АГРИМАТКО разполага с 20 опитни станции в Близкия Изток, Африка, Източна Европа и Централна Азия, където се изпитват продуктите,с цел гарантиране, че тези продукти са подходящи за местните условия и стандарти. Също така се тестват нови хибриди,торове и препарати и през всичките тези години АГРИМАТКО си сътрудничи с изследователски институти за обмяна на придобития опит и знания.

Последни новини